มีคำถามจากผู้ประกอบการที่รับทำบัญชีมาว่าหากมีบริษัทแล้วไม่ดำเนินการ ควรปิดดีหรือไม่

ทางสำนักงานบัญชีของเราขอให้คำตอบ ดังนี้ค่ะ

ทางเลือกที่ 1 : เปิดบริษัทต่อไป

แต่ต้องทำบัญชีและส่งรายงานทุกปี แม้ว่าจะไม่มีรายการใดๆเกิดขึ้นเลยก็ตาม

สิ่งที่ต้องจ่ายทุกปี คือ ค่าทำบัญชี และค่าตรวจสอบบัญชี ประมาณปีละ 3,000 – 20,000 บาท

ทางเลือกที่ 2 : ปิดบริษัทไปเลย

ถ้าเปิดไว้แล้วไม่มีประโยชน์ใดๆ และไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายทางบัญชีรายปี ก็แนะนำให้จดทะเบียนปิดบริษัทดีกว่าคะ

โดยจ้างสำนักงานบัญชีดำเนินการปิดบริษัทให้ มีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 10,000 – 20,000 บาท

ทางสำนักงานบัญชีของเราได้ชี้แนะแนวทางไว้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น

 

!!! หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือรับคำปรึกษาได้ฟรี ติดต่อ ผู้ทำบัญชี ได้ที่ คลิ๊ก