บริษัท เอเชีย สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการจดทะเบียนบริษัทในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสงขลา ทางบริษัทมีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ไปหาลูกค้าถึงที่บริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคนโดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ประทับใจจากทางบริษัท เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเอง หรือ ยังไม่เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท, ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ในการจดเบียนบริษัท หรือเรื่องอื่นๆ เนื่องจาก ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ค่อนข้างจะซับซ้อนและยุ่งยากมาก หากดำเนินการด้วยตนเองจะต้องใช้เวลานาน

บริการของเรา

  • บริการจองชื่อธุรกิจ
  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งหมด
  • บริิการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลจัดตั้งธุรกิจ
  • บริการจดทะเบียนเลิกกิจการ
  • กรณีเร่งด่วน และเอกสารลูกค้ามีความพร้อม สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ภายใน 1 วัน

* ไม่มีข้อผูกมัด การทำบัญชีต่อ หรือเรื่องอื่นๆ ภายหลังจากจดทะเบียนฯเสร็จสิ้น *

อัตราค่าบริการ

จดทะเบียนบริษัทจำกัด เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เริ่มต้นที่ 8,000 บาท

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่มต้นที่ 8,000 บาท
จดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เริ่มต้น 3,500 บาท