เราพร้อมที่จะให้บริการที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ให้บริการข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความท้าทายและซับซ้อน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าของเราสูงสุด

บริการของเรา

  • บริการในคำปรึกษาทางเทคนิค ทางด้านการเงิน การบัญชี และภาษีอากร
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี การวางระบบบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
  • บริการให้คำปรึกษาเสนอแนะกลยุทธ์เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการประหยัดภาษีที่ถูกต้องตามกฏหมาย
  • บริการจัดอบรมทางบัญชี และภาษีอากร
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปฎิบัติงาน และความซับซ้อนของธุรกิจ