“บริษัท เอเชีย สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด”

 

บริษัทให้บริการรับทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบและวางระบบการควบคุมภายใน รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในสาขาวิชาชีพการบัญชี ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 9 ปี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด จะเป็นธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ หรือได้เปิดดำเนินการมานานแล้ว เราสามารถให้ความมั่นใจกับคุณได้ว่า ผลงานที่คุณจะได้รับต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม มีความถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากรรวมถึงหน่วยงานอื่นๆของทางภาครัฐฯ

เรามีการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ และดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าเสมือนข้อมูลของตนเอง เราช่วยจัดการข้อมูลของคุณได้อย่างปลอดภัยและให้ความสะดวกกับท่านอย่างเต็มที่ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างจะถูกจัดเก็บอย่างมีระบบ ระเบียบสามารถเรียกดูข้อมูล และตรวจทานข้อมูลได้ คุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของธุรกิจจะถูกเก็บรักษาอย่างดี และเรียกใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย