Archive for December, 2018

 
 • การบริหารเงินสด

  การบริหารเงินสด **เงินสดในที่นี้จะกล่าวรวมถึง เงินสดและเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม** ทำไมต้องบริหารเงินสด เพราะเงินสดมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของกิจการ หากเงินสดขาดมือจะส่งผลกระทบต่อการหมุนเงินเพื่อการซื้อสินค้า การจ่ายชำระหนี้ การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จนอาจทำการดำเนินการของกิจการหยุดชะงักได้ หลักการที่ดีในการบริหารเงินสด มีดังนี้ แยกเงินสดส่วนตัวออกจากเงินสดของกิจการ เพื่อป้องกันการใช้เงินสดของกิจการผิดประเภท กำหนดเงินเดือนให้กับเจ้าของกิจการ เพื่อป้องกันการนำเงินสดของกิจการมาใช้จ่ายส่วนตัว กำหนดให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เจ้าของกิจการได้ออกเงินส่วนตัวไปก่อนอย่างมีระบบ เช่น กำหนดเบิกเงินทุก 15 วัน เป็นต้น จัดทำรายรับรายจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานของกิจการ เช่น ปัจจุบันกิจการมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรหรือขาดทุน กิจการมีรายได้เท่าไหร่ ต้นทุนและรายจ่ายมากเกินไปหรือไม่ เป็นต้น สถานะการดำเนินงานดังกล่าวอาจช่วยเตือนผู้ประกอบการได้หากกิจการกำลังจะขาดสภาพคล่อง กันเงินทุนสำรอง […]

   
 •  
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้นทุนของกิจการจริงหรือ

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้นทุนของกิจการจริงหรือ ภาษีขาย ไม่ใช่รายได้ของรายได้ของกิจการ ภาษีซื้อ ก็ไม่ใช่ต้นทุนของกิจการนะคะ ภาษีขายและภาษีซื้อ คือภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เป็นภาษีทางอ้อม ซึ่งเป็น ภาษีที่สามารถผลักไปให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายชำระแทน เมื่อผู้จ่ายชำระคือผู้บริโภค ดังนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ใช่ต้นทุนของกิจการแล้วหล่ะคะ มาดูสมการง่ายๆ เพื่อให้เห็นภาพว่า กิจการไม่ได้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเลยคะ ภาษีขาย > ภาษีซื้อ = เงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า > เงินที่จ่ายให้ผู้จัดจำหน่าย ผลคือ ต้องนำส่วนต่างส่งสรรพากร นั่นหมายความว่า นำเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า (เฉพาะส่วนต่าง) ไปส่งสรรพากร […]

   
 •  
 • ผู้ประกอบการเตรียม ความพร้อม ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลการปิดงบการเงิน

  ผู้ประกอบการเตรียม ความพร้อม ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลการปิดงบการเงิน แป๊บๆ จะสิ้นปีอีกแล้วนะคะ และพอผ่าน สิ้นปี ก็เป็นช่วงปีใหม่ ในฐานะ คนทำบัญชี มีเรื่องอยากแอบบอกผู้ประกอบการ เพื่อที่จะได้ส่งภาษีทันเวลา ไม่โดนค่าปรับ กันนะคะ เตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม ทั้ง บิลซื้อ บิลขาย หากบิลใดตกหล่น ขาดหายไปหรือยังไม่ได้รับให้ติดต่อทางผู้ออกเอกสารให้ออกเอกสารให้ใหม่โดยเร็ว ขอรายการเดินบัญชี (Bank statement) จากธนาคาร ไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมส่งให้ผู้ทำบัญชี หากกิจการมีการกู้ยืมเงิน หรือทำสัญญาต่างๆ เช่น […]

   
 •  
 • กฎหมาย สนุนสนุนสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคล ในปี 2561

  กฎหมาย สนุนสนุนสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคล ในปี 2561 ใครลังเล เรื่อง การจัดตั้งนิติบุคคล ลองอ่านโพสต์นี้แล้วอาจจะเปลี่ยนใจนะคะ ด้านบุคคล ธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล : ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับ เงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้าให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้าที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ที่ได้ทำการโอนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย : […]

   
 •  
 • การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด